Reklamacje i zwroty

Zwroty
Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie przez konsumenta zakupionego towaru. Prawo do odstąpienie przysługuje bez podania jakiejkolwiek przyczyn.
Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia przez Konsumenta w posiadanie towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić w formie pisemnej i następnie przesłane na adres Administratora lub w formie elektronicznej, za pomocą wiadomości e- mail wysłanej na adres poczty elektronicznej administratora sklep@vk-distribution.eu lub też za pomocą formularza dostępnego poniżej.

Adres do zwrotów towarów: VK DISTRIBUTION SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Diamentowa 6 Hala C, 05-205 Rasztów


Reklamacje
Administrator będący właścicielem sklepu internetowego odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta, za niezgodność towaru z umową.
Klient ma prawo zgłosić reklamację w terminie 30 dni od dnia ujawnienia się wady towaru.
Klient będący konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty wydania mu produktu.

Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Informacja o reklamacji powinna zawierać co najmniej: dane użytkownika, numer zamówienia, dokument potwierdzający nabycie towaru w sklepie internetowym.
Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji Klientowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotów i reklamacji zawarte są w regulaminie.